Kedudukan dan Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara RI Sebelum Perubahan UUD 1945

Adanya beberapa macam jenis bentuk negara yang mempengaruhi bentuk pemimpin dari negara, bila bentuk negara tersebut kerajaan (monarki) maka pada umumnya pemimpin negara tersebut adalah raja, ratu ataupun sultan, begitu pula apabila negara tersebut berbentuk Republik maka dipimpin oleh Presiden.

Pengisian Jabatan sebagai pemimpin negara juga turut mempengaruhi kedudukan pemimpin negara tersebut, pengisian yang dilakukan secara pewarisan dilakukan negara yang berbentuk kerajaan, sedangkan di negara yang berbentuk Republik pengisian jabatan Presiden tersebut dilakukan secara pemilihan.
Sistem pemerintahan ikut pula mempengaruhi bentuk pemimpin dari suatu negara, apabila suatu negara menganut sistem pemerintahan parlementer, maka ada nampak secara nyata pemisahan pemimpin negara dalam menjalankan pemerintahan dan pemimpin negara sebagai kepala negara. Bagi negara yang menganut sistem pemerintahan Presiden tidak ada pemisahan pemimpin negara baik dalam menjalankan pemerintahan dan pemimpin negara sebagai kepala negara. selanjutnya silahkan dowload disini.

Terima kasih atas waktunya untuk membaca Kedudukan dan Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara RI Sebelum Perubahan UUD 1945 ini, dengan harapan semoga artikel Kedudukan dan Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara RI Sebelum Perubahan UUD 1945 ini bermanfaat adanya. Dan mohon maaf jika pada artikel Kedudukan dan Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara RI Sebelum Perubahan UUD 1945 terdapat kesalahan atau kurang memuaskan. Jangan lupa untuk berkunjung kembali ke Wani pada lain kesempatan

Artikel Terkait : Kedudukan dan Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara RI Sebelum Perubahan UUD 1945 » Makalah

No comments: